четвртак, 12. децембар 2019. 6:50

Месечне архиве: март 2018

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО                   Са састанка И.О. Савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије скраћено (Савез Србије) одржаног 10.03.2018 године са почетком у 11 часова у просторијама Савеза Србије.   ДНЕВНИ РЕД: Усвајање записника са предходног састанка Извештај председништва Извештај комисија а) Извештај такмичарских комисија б)...
  Дисциплинска комисија Савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије     Предмет: Одлука дисциплинске комисије. На својој седници одржаној дана 04.03.2018 годнине покренула и водила дисциплински поступак против Оташевић Драгише и Милошевић Борка чланова удружења СС-326 из Крагујевца сходоно члану 8 став 8 такмичарског правилника...
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА (НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО)   Са са станка И.О. Савеза Београда одржаног 03.03.2018 године са почетком у 11 часова у просторијама Савеза Србије.   ДНЕВНИ РЕД: Усвајање записника са предходног састанка Извештај председништва а) Извештај такмичарске комисије б) Извештај дисциплинксе комисије в) Извештај благајне. Дискусија по поднетим извештајима...