четвртак, 12. децембар 2019. 7:49

Месечне архиве: април 2019

  ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА (НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО)   Са редовне 53-е годишње скупштине Савеза Србије одржане 06.04.2019 године у просторијама удружења СС-124 „Велики Црљени“ у Великим Црљенима. Сходно статуту Савеза Србије председник Савеза Никола Сандуловић сазвао је редовну годишњу скупштину. ДНЕВНИ РЕД: Отварање скупштине Избор радног председништва...