Извештај са 49. редовне скупштине Савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије.

Извештај са 49. редовне скупштине Савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ( НЕПОТРБНО ИЗОСТАВЉЕНО)

Извештај са 49. редовне скупштине Савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије.

Сходно статуту Савеза голубова српских високолетача Србије председник Савеза Г-дин Сандуловић Никола сазвао је редовну – изборну скупштину Савеза. Скупштина је одражана у просторијама Савеза, ул. Снежане Хрепевник 61, Раковица, 04.04.2015.године са почетком у 11 часова. И предложио следећи дневни ред:

1. Отварање скупштине
2. Избор радног председништва, записничара и оверивача записника
3. Извештај верификационе комисије
4. Усвајање пословника о раду скупштине
5. Извештај И.О. о раду за период између две скупштине
a) Извештај такмичарске комисије
b) Извештај дисциплинске комисије
c) Извештај благајне
6. Дискусија по поднетим извештајима
7. Извештај надзорног одбора
8. Усвајање извештаја
9. Предлог финансијског плана за 2015 годину
10. Дискусија и усвајање
11. Допуна И.О.
12. Разно

Тачка 1. Председник Савеза г-дин Никола Сандуловић је отворио скупштину и поздравио присутне делегате. Прочитао је предложени дневни ред. Дневни ред је једногласно усвојен.

Тачка 2. У радно председништво су изабрани : Г-дин Сандуловић Никола (Регион 1), Г-дин Марковић Владимир (Регион 7), Г-дин Спасић Петар (Регион 5), и Г-дин Милојевић Влада (Регион 1).

За записничара изабран Г-дин Алексић Драган ( Регион 3 ).

За оверивача записника изабрани су : Г-дин Муњиза Слободан (Регион 5) и Г-дин Ловрић Александар (Регион 11).

Тачка 3. Извештај верификационе комисије поднео је Г-дин Живановић Живомир (Регион 1) и обавестио делегате скупштине да је присутно 17 делегата од могућих 19, те да скупштине може да ради и доноси одлуке.

Тачка 4. Пословник о раду једногласно је усвојен.

Тачка 5. Извештај о раду И.О. За период између две скупштине изнео је председник Савеза Г-дин Никола Сандуловић. И.О. Савеза састао се три пута у протеклој години. Састанци су били конструктивни у радној и толератној атмосфери. Посебно бих нагласио однос свих чланова И.О. који су увек показивали заједништво и жељу да све проблеме решавају за добровит Савеза. Мислим да су чланови нашег Савеза а њих је тренутно око 3000 авангарда данашњег српског голубарства. Својим приступом одгајању голуба српског високолетача, а нарочито начином којим се одвијају такмичења и подстижу регуларни такмичарски резултати, сви треба да будемо поносни. Поносни на такмичаре и судије, који стриктно поштују важећи такмичарски правилник, и не дозвољавају да падне било каква мрља на подстигнут такмичарски резултат. Могу само да пожелим да се такав однос и у будуће настави.

a) Председник такмичарске комисије Савеза Србије Г-дин Зубић Владимир (Регион2):
У такмичарској 2014 години због познатих околности ( поплаве у Републици Србији ) одложена су сениорска такмичења у организацији Савеза Србије. У јуниорској конкуренцији одржано је само такмичење за првенство јуниора Србије ( Остала такмичења су одложена због лоших временских прилика ). Подстигнута су само 4 резултата.

1. Алексић Горан – 9, 38, 00 -летач 11, 47, 00
2. Петровић Александар- 8, 12, 00 -летач 11, 47, 00
3. Стринека Мирослав- 8, 11, 00 -летач 8, 19, 00
4. Павловић Јован – 6, 07, 00 -летач 6, 25, 00

Такмичење је одржано у другом термину, златну алку освојио је голуб мавијанче дуз сс-68-8-20-014, са летом од 11 часова и 47 минута, власништво Петровић Александра из Алексинца.

b) Председник дисциплинске комисије Савеза Србије Г-дин Грујић Драгољуб ( Регион 1 ): Дисциплинска комисија Савеза се није састајала у 2014 години јер није било прекршајних пријава.

c) Благајник савеза Г-дин Ђурић Градимир поднео је исцрпан финансијски извештај за 2014 годину. Из наведених финансијских трансакција , прихода – расхода евиндетно је да је савез успешно пословао.

Тачка 6. Г-дин Зубић Владимир ( Регион 2 ): Као делегат ( Региона 2 ) износим предлог истог да се пријаве за савезна такмичења помере за 01.06.2015. године. Ових 15 дана дужег рока за пријављивање омогућило би такмичарима да се организују за налажења судија за такмичење. Г-дин Ђурић Градимир ( Регион 1 ): Желим да обавестим делегате скупштине да је савез до данашњег дана успео да од ( 760.000.00 рсд ) пореског дуга вратио ( 600.000.00 рсд ). И поред тешке финансијске ситуације , у којој се савез нашао, успели смо да велики део дуга вратимо. У овој 2015. Години надам се да ћемо исплатити и остатак дуга и коначно ставити тачку на наша дуговања према пореској управи. И поред свих финансијских проблема у којима се савез нашао све обавезе за путне трошкове, организацију такмичења и куповину награда ( диплома, пехара, златних алки и робне награде ) Савез је испоштовао обавезу према својим такмичарима.

Тачка 7. Председник надзорног одбора Г-дин Спасић Петар ( Регион 5 ): Обавештавам делегате скупштине да је надзорни одбор прегледао финансијско стање и приложену документацију ( Фисклане рачуне, фактуре ). И утврдио да је све покривено исправним фактурама, фискалним рачунима и одговарајућом документацијом.

Тачка 8. Извештаји су једногласно усвојени.

Тачка 9. Финансијски план за 2015 годину изнео је благајник Савеза Г-дин Ђурић Градимир ( Регион 1 ): Детаљно је представио све аспекте пословања Савеза. Посебно је истакао начин на који ће савез морати да врати остатак пореског дуга. Остатак финансијских средстава ће се употрбити за успешну организацију свих такмичења одређених такмичарским правилником Савеза.

Тачка 10. Предлог финансијскиг плана је једногласно усвојен.

Тачка 11. Нови чланови И.О. испред ( Региона 8 ) су: Рајичић Љубиша и Пауновић Ратибор.

Тачка 12. Г-дин Марковић Владимир председник судијске организације Савеза ( Регион 7 ): Предлог Г-дина Зубић Владимира ( Регион 2 ) да се ове године пријаве за такмичење помере за 01.јун.2015. Подржавам. Сматрам да би тиме дали више простора такмичарима да се организују и обезбеде судије за такмичење. Дајем на гласање овај предлог са напоменом да ће се одбацити све пријаве које дођу после 01.06.2015 године. Предлог је једногласно усвојен.

Г-дин Ђурић Градимир ( Регион 1 ) Чланица Савеза ( Први београдски регион ) даје предлог скупштини да се све квалификације у 2014 години ( Одложена сениорска такмичења у организацији Савеза Србије због поплава ) Пренесу за такмичарску 2015 годину. Предлог је једногласно усвојен.

Предложено је да чланови надзорног одбора Спасић Петар ( Регион 5 ) и Митровић Предраг ( Регион 7 ) остану и даље на овој функцији. Предлог је усвојен једногласно.

Г-дин Мрковић Владимир ( Регион 7 ): Као председник судијске организације обавештавам чланство да испитивачи за добијање судијских легитимација остају исти. Председници такмичарских комисија удружења, општина, региона могу контактирати мене или остале испитиваче за организацију полагања испита. Тестови за полагање морају бити нумерисани.

Г-дин Ђурић Градимир ( Регион 1 ) Обавештавамо чланство Савеза, а посебно такмичаре, да ће се вршити контрола такмичарских записника. Број наручених алкица мора бити адекватан такмичарским голубовима из записника. На пример: Ако је наручен број алкица од 1-50, голубови који се пуштају у такмичење морају имати алку са бројем од 1-50. Сви такмичарски голубови који носе алкице изнад броја 50 биће дисквалификовани и против такмичара поднета прекршајна пријава по важећем правилнику, а резултат поништен. Обавештавамо чланство Савеза да своје статуте ( удружење, општина и регион ) ускладе са статутом Савеза Србије. За сва обавештења у вези статута јавити се код техничког секретара Г-дина Живановић Живомира.

Г-дин Сандуловић Никола ( Регион 1 ): Апелујем на све чланове нашег савеза да приликом пријема чланова који се враћају у Савез воде рачуна и поставе високе критеријуме за повратнике. Наш Савез је легална институција основана 1966 године, а по важећем закону Републике Србије пререгистрована 2011 године. Једноставно мир, позитивна атмосфера, крајне поштено такмичење ( Где првак у било којем такмичењу може бити а и бива и са 8 часова и не треба му 14-15 часова да бих ушао у првих 20 на ранг листи ) су основна мерила на којима почива овај Савез. Зато добро размислите кога примате назад у Савез, јер ће Вам такви појединци ( а они у свим средианма сеју семе разора и мржње – познати су по томе ) нарушити ваш и наш мир и позитивну голубарску атмосферу. Желим да обавестим делегате скупштине да је виши суд у Београду против окривљеног Трифуновић Драгана, а он је председник ГСС Савеза, због кривичног дела одузимања и уништења службеног печата ( Савеза Србије ) и службеног списа из члана 328 став 1 кривичног закона и кривичног дела посебног случаја фалсификовања исправа из члана 356 став 3 у вези члана 355 кривичног закона, донео решење да се уважава жалба тужиоца Сандуловић Николе испред Савеза Србије и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање. Виши суд у Београду је утврдио да је моја жалба основана и да ће у поновљеном поступку поступити по принедбама и упуствима из решења вишег суда, који сматра да првостепени суд није поступио по закону, већ ће у поновљеном подступку моћи да донесе правилну и по закону засновану одлуку, у вези даљег тока овог кривичног поступка против окривљеног Трифуновић Драгана. То практично значи да ће окривљени Трифуновић Драган одговарати по члану 328 став 1 кривичног закона и члану 356 став 3 кривичног закона. Г-дин ГСС Савеза Трифуновић Драган мораће да објасни како и на који начин је фалсификовао печате Савеза Србије, Савеза Београда и нелегално их користио и тиме нанео немерљиву материјалну и моралну штету поменутим Савезима, односно свим њиховим члановима. Редовно ћемо обавештавати чланове Савеза како ће се одвијати поступак против окривљеног Трифуновић Драгана.
Такође Вас обавештавам да у последња три месеца се проносе приче о намерама међуокружног Савеза Београд – Јагодински Савез, да у будуће користе просторије Савеза Србије у улици Снежане Хрепевник 61 у Раковици. Чињенице су да је Савез Србије 1987 године купио просторије од грађевинског предузећа „ХИДРО ТЕХНИКА“. Са свим потребним папирима које захтева закон Републике Србије 2009 године смо званично предали захтев за легализацију објекта. На предходном састанку И.О. Једногласно смо одбили било какво заједничко коришћење просторија Савеза Србије са било ким, и било којим Савезом. Ја као председник Савеза Србије имам статутарну обавезу да спроведем све одлуке И.О. Савеза Србије.

Скупштина је завршена у 14:30 часова.

У Београду
04.04.2015. год

Председник Савеза
Сандуловић Никола

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *