Извод  са састанка извршног одбора савеза Београда, одржаног 28.03.2015 године.

Извод са састанка извршног одбора савеза Београда, одржаног 28.03.2015 године.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ( НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО )

Са састанка И.О. Савеза Београда одржаног 28.03.2015. године у просторија дома голубара у Раковици са почетком у 12:30 часова.

Присутни делегати : О.С. Обреновац, О.С. Лазаревац, О.С. Звездара, О.С. Сурчин, О.С. Земун, О.С. Младеновац и О.С. Раковица.

Одсутни делегати: О.С. Чукарица, О.С. Палилула и О.С. Савски венац.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор руководећих органа И.О. Савеза Беоргада:

a. Избор председника И.О. Региона
b. Избор подпредседника
c. Избор секретара
d. Избор председника такмичарксе комисије
e. Избор благајника

2. Разно

Састанак је отворио и њиме преседавао Живановић Живомир заменмик председника и предложио напред наведени дневни ред.

Дневни ред је усвојен једногласно.

Тачка 1. Живановић Живомир је прердложио да у наредном мандату председник региона 1 Београд буде Сандуловић Никола.

a) Сандуловић Никола једногласно изабран за председника И.О. Савеза Београда у мандату од 4 године.

b) Живановић Живомир је једногласно изабран за подпредседника Савеза Београда у мандату од 4 године.

c) Петруцић Дејан је једногласно изабран за секретара Савеза Београда у мандату од 4 године.

d) Пиперин Срета је једногласно изабран за председника такмичарксе комисије Савеза Београда у мандату од 4 године.

e) Грујић Драгољуб је једногласно изабран за благајника Савеза Београда у мандату од 4 године.

Тачка 2. Пиперин Срета као председник такмичарске комисије предложио је да чланови такмичарског одбора буду: Савин Ђорђе (О.С. Земун), Таминџић Драган (О.С. Чукарица) и Павловић Јован (О.С. Палилула).
Предлог је једногласно усвојен.

Састанак завршен у 13:15 часова.

У Београду
28.03.2015

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *